Co to jest zdolność kredytowa i po co się ją bada?

Zdolność kredytowa, znana również jako zdolność kredytowa kredytobiorcy, to zdolność jednostki do spłaty zobowiązań finansowych, w tym pożyczek i kredytów. Obejmuje ona analizę finansowej sytuacji jednostki oraz ocenę jej zdolności do obsłużenia nowych zobowiązań finansowych.

Pożyczki z niską zdolnością kredytową

CASHTERO
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 100 - 10000 zł
Termin spłaty: od 61 do 90 dni
Sposób wypłaty: przelew na konto
Warunek wiekowy: min. 18 lat

weź pożyczkę

CREDY
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 500 - 3 000 zł
Termin spłaty: do 31 dni
Sposób wypłaty: przelew na konto
Warunek wiekowy: min. 18 lat

weź pożyczkę

WANDOO
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 100 - 8 000 zł
Termin spłaty: 30 dni
Sposób wypłaty: przelew na konto
Warunek wiekowy: od 20 do 80 lat

weź pożyczkę

PROVIDENT
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 500 - 20 000 zł
Termin spłaty: do 36 miesięcy
Sposób wypłaty: przelew lub gotówka do ręki
Warunek wiekowy: min. 18 lat

wniosek V. 1 - pożyczka online - na konto
wniosek V. 2 - pożyczka do ręki - gotówka

FINBO
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 500 - 15000 zł
Termin spłaty: pierwsza od 4 tyś zł za darmo
Sposób wypłaty: przelew
Warunek wiekowy: min. 18 lat

weź pożyczkę

RATA PRO
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 1000 - 60000 zł
Termin spłaty: do 48 miesięcy
Sposób wypłaty: przelew na konto
Warunek wiekowy: min. 18 lat

weź pożyczkę

YOUMONEY
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 100 - 10 000 zł
Termin spłaty: 60 dni
Sposób wypłaty: przelew na konto
Warunek wiekowy: min. 18 lat

weź pożyczkę

AXI
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 1500 - 6 000 zł
Termin spłaty: na 12 miesięcy
Sposób wypłaty: przelew na konto, w bankomacie
Warunek wiekowy: min.18 lat

weź pożyczkę

KUKI
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 500 - 15 000 zł
Termin spłaty: 30 dni
Sposób wypłaty: przelew na konto
Warunek wiekowy: 20 -75 lat

weź pożyczkę

LENDON
Parametry chwilówki:
Kwota pożyczki: 500 - 7500 zł
Termin spłaty: 30 dni
Sposób wypłaty: przelew
Warunek wiekowy: min. 21 lat

weź pożyczkę

SMART POŻYCZKA
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 100 - 15000 zł
Termin spłaty: 30 dni
Sposób wypłaty: przelew
Warunek wiekowy: min.18 lat

weź pożyczkę

VIVUS
Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki: 100 - 7 500 zł
Termin spłaty: 30 lub 61 dni
Sposób wypłaty: przelew na konto
Warunek wiekowy: 19 - 78 lat

weź pożyczkę

Spis treści:

 1. Pożyczki z niską zdolnością kredytową
 2. Czym jest zdolność kredytowa?
 3. Jakie są różnice w ocenie zdolności kredytowej między bankami a firmami pożyczkowymi?
 4. Jakie przepisy w Polsce regulują wymóg badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy?
 5. Czy klient z wpisami w bazach dłużników ma szansę na pożyczkę?
Co to jest zdolność kredytowa?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest oceniana przez instytucje finansowe, takie jak banki, firmy pożyczkowe czy karty kredytowe, przed udzieleniem kredytu lub pożyczki. Ocena zdolności kredytowej ma na celu określenie ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy oraz ustalenie maksymalnej kwoty pożyczki, której kredytobiorca może uzyskać.
Proces oceny zdolności kredytowej obejmuje zazwyczaj analizę kilku czynników, takich jak:

 1. Dochody i stabilność dochodów: Instytucje finansowe sprawdzają, jakie są dochody kredytobiorcy i czy są one wystarczające do spłaty zobowiązań. Ważne jest także ocenienie stabilności tych dochodów, czy są regularne i niezależne od okresowych skoków finansowych.
 2. Historia kredytowa: Przeszła historia kredytowa jest istotnym czynnikiem w ocenie zdolności kredytowej. Instytucje finansowe sprawdzają, jak kredytobiorca spłacał wcześniejsze zobowiązania finansowe, takie jak kredyty, pożyczki czy karty kredytowe. Opóźnienia w spłatach lub niewypłacalność mogą negatywnie wpływać na zdolność kredytową.
 3. Wysokość zadłużenia: Istotne jest, aby instytucje finansowe wiedziały, jakie zobowiązania finansowe ma już kredytobiorca. Wysoka ilość zadłużeń względem dochodów może wpływać na zdolność do obsługi nowych zobowiązań.
 4. Staż pracy i stabilność zatrudnienia: Stabilność zatrudnienia ma znaczenie dla oceny zdolności kredytowej. Długotrwałe zatrudnienie i staż pracy mogą świadczyć o większej stabilności dochodów

Na podstawie tych czynników instytucje finansowe przeprowadzają ocenę ryzyka i ustalają, czy kredytobiorca ma zdolność do obsługi nowych zobowiązań. Jeśli zdolność kredytowa zostanie oceniona pozytywnie, kredytobiorca może otrzymać kredyt lub pożyczkę. Jeśli jednak zdolność kredytowa jest niska, kredytobiorca może być odrzucony lub otrzymać niższą kwotę kredytu.
Warto zauważyć, że instytucje finansowe stosują różne metody oceny zdolności kredytowej, a kryteria mogą się różnić w zależności od kraju i instytucji.

Jakie są różnice w ocenie zdolności kredytowej między bankami a firmami pożyczkowymi?

Ocena zdolności kredytowej może różnić się między bankami a firmami pożyczkowymi ze względu na różnice w podejściu i wymaganiach tych instytucji finansowych. Oto kilka głównych różnic:

 1. Skala działalności: Banki są zazwyczaj większe i mają bardziej rozbudowane struktury niż firmy pożyczkowe. Mają szeroki zakres produktów finansowych, w tym różnego rodzaju kredyty i pożyczki. Firmy pożyczkowe zwykle są mniejsze i skupiają się głównie na udzielaniu pożyczek konsumenckich o mniejszej skali.
 2. Procedury i dokumentacja: Banki często mają bardziej skomplikowane procedury i wymagają większej ilości dokumentów przy ocenie zdolności kredytowej. Przebieg procesu może być bardziej formalny i czasochłonny. Firmy pożyczkowe mogą mieć mniej restrykcyjne wymagania i bardziej uproszczone procedury.
 3. Historia kredytowa: Banki zwykle przywiązują dużą wagę do historii kredytowej i biorą pod uwagę szeroki zakres informacji na temat wcześniejszych zobowiązań finansowych kredytobiorcy. Firmy pożyczkowe mogą być bardziej elastyczne w tej kwestii i oferować pożyczki osobom z różnymi historiami kredytowymi, w tym z negatywną historią kredytową.
 4. Oprocentowanie i koszty: Banki zazwyczaj mają niższe oprocentowanie i dodatkowe koszty związane z pożyczkami niż firmy pożyczkowe. Banki są regulowane przez instytucje nadzoru finansowego i muszą przestrzegać określonych standardów. Firmy pożyczkowe mogą oferować pożyczki o wyższych oprocentowaniach, ale mogą być bardziej dostępne dla osób z niższą zdolnością kredytową.
 5. Długość pożyczki: Banki zwykle oferują dłuższe okresy spłaty, na przykład kredyty hipoteczne o okresie spłaty nawet kilkudziesięciu lat. Firmy pożyczkowe często udzielają krótkoterminowych pożyczek, których okres spłaty wynosi zazwyczaj kilka miesięcy do kilku lat.

Warto pamiętać, że powyższe różnice są ogólne i mogą się różnić w zależności od konkretnych banków i firm pożyczkowych. Każda instytucja finansowa ma swoje własne procedury, polityki i kryteria oceny zdolności kredytowej. Przed ubieganiem się o kredyt lub pożyczkę zaleca się zapoznanie się z warunkami i wymaganiami konkretnej instytucji finansowej.

Jakie przepisy w Polsce regulują wymóg badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy?

W Polsce głównym aktem prawnym regulującym wymóg badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy jest ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.). Przepisy tej ustawy nakładają na instytucje finansowe, udzielające kredytów konsumenckich, obowiązek przeprowadzenia dokładnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy przed udzieleniem kredytu.
Poniżej przedstawiam główne przepisy regulujące badanie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy w Polsce:

 1. Artykuł 13 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim nakazuje instytucjom finansowym przeprowadzenie badania zdolności kredytowej kredytobiorcy. Badanie to ma na celu ocenę wiarygodności pożyczkobiorcy, jego zdolności do spłaty kredytu oraz uniknięcie nadmiernego obciążenia finansowego.
 2. Artykuł 16 ustawy o kredycie konsumenckim precyzuje, że instytucja finansowa powinna zbierać informacje dotyczące sytuacji finansowej, dochodów, zobowiązań i historii kredytowej kredytobiorcy. Ważne jest również uwzględnienie zmienności dochodów oraz przewidywanych zmian w sytuacji finansowej pożyczkobiorcy.
 3. Ustawa określa także zakaz udzielania kredytów, jeżeli instytucja finansowa uzna, że pożyczkobiorca nie posiada zdolności do spłaty kredytu. Artykuł 18 ustawy o kredycie konsumenckim wymaga, aby kredytobiorca posiadał zdolność do spłaty kredytu bez narażenia się na nadmierny trudności w spłacie zobowiązania.
 4. W ramach badania zdolności kredytowej instytucje finansowe muszą również uwzględnić maksymalny wskaźnik obciążenia kredytowego. Zgodnie z art. 19 ustawy o kredycie konsumenckim, nie powinien on przekraczać 50% dochodów kredytobiorcy po potrąceniu obowiązkowych opłat.
 5. Dodatkowo, instytucje finansowe są zobowiązane do udzielenia informacji pożyczkobiorcy na temat wyniku badania zdolności kredytowej, w tym informacji o decyzji odmownej lub o ograniczeniu zakresu udzielanego kredytu.

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim mają na celu ochronę konsumentów i zapewnienie odpowiedzialnego udzielania kredytów. Ważne jest, aby instytucje finansowe przestrzegały tych przepisów i przeprowadzały rzetelne badania zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu pożyczkobiorcom.

Czy klient z wpisami w bazach dłużników ma szansę na pożyczkę?

Klienci mający wpisy w bazach dłużników, takich jak Krajowy Rejestr Długów BIG, mogą mieć trudności w uzyskaniu pożyczki w Polsce. Wpisy w bazach dłużników są informacją dla instytucji finansowych o zaległościach w spłacie poprzednich zobowiązań finansowych, co może wpływać na decyzję o udzieleniu pożyczki.
W przypadku pożyczek bankowych, instytucje finansowe zwykle sprawdzają bazę dłużników i negatywną historię kredytową pożyczkobiorcy jako element oceny zdolności kredytowej. Wpisy w bazach dłużników mogą skutkować odmową udzielenia pożyczki lub ograniczeniem oferty, na przykład przez zaoferowanie pożyczki o wyższym oprocentowaniu lub mniejszej kwocie.
Firmy pożyczkowe, zwłaszcza te oferujące pożyczki krótkoterminowe lub chwilówki, mogą być bardziej elastyczne w kwestii wpisów w bazach dłużników. Niektóre z nich mogą udzielać pożyczek osobom z negatywną historią kredytową, ale zwykle wiąże się to z wyższymi kosztami pożyczki, takimi jak wyższe oprocentowanie lub dodatkowe opłaty.
Warto jednak pamiętać, że każda instytucja finansowa ma swoje własne kryteria oceny zdolności kredytowej i podejście do wpisów w bazach dłużników. Istnieje szansa, że niektóre firmy pożyczkowe mogą oferować pożyczki osobom z wpisami w bazach dłużników, ale należy być przygotowanym na ograniczenia i warunki związane z taką pożyczką.
W każdym przypadku zawsze warto skonsultować się z konkretną instytucją finansową w celu uzyskania informacji na temat ich polityki dotyczącej wpisów w bazach dłużników i szans na otrzymanie pożyczki.


Artykuły o pożyczkach online:

 1. Gdzie szybko dostanę 100 zł?
 2. Czym jest zdolność kredytowa?
 3. Pożyczki na święta - Gdzie po chwilówkę na święta?
 4. Czy można szybko pożyczyć 500 zł?
 5. Gdzie można dostać pożyczkę bez zaświadczeń?
 6. Czym jest pożyczka przez internet na konto?
 7. Czym są szybkie pożyczki online?
 8. Pożyczki przez internet dla wszystkich
 9. Pożyczki pozabankowe nie dla spłaty zadłużenia
 10. Pożyczka pozabankowa, czy kredyt bankowy - różnice
 11. Rodzaje umów pożyczek pozabankowych
 12. Jak działa pożyczka bez zaświadczeń?
 13. Jak działają pożyczki przez Internet?

POŻYCZKI NA NASZEJ STRONIE

Ważne LinkiAutor: RomanS