Pożyczka pozabankowa czy kredyt bankowy

Różnic pomiędzy pożyczką pozabankową a kredytem bankowym jest wiele. Do najważniejszych należą: przepisy prawne, sposób weryfikacji klienta oraz procent przyznawalności. W większości różnic są na plus pożyczki pozabankowe.

Różnice między pożyczką pozabankową a kredytem bankowym

Pojęcia "pożyczka pozabankowa" i "kredyt bankowy" często są używane zamiennie. Tymczasem lista różnic między nimi jest bardzo długa. Potrzebujesz dodatkowych środków i zastanawiasz się, po który produkt się ubiegać? Przygotowaliśmy poradnik, w którym tłumaczymy różnice między pożyczkami pozabankowymi a kredytami bankowymi.

Pożyczki przez internet a kredyt - regulacje prawne

Od strony formalnej różnica między pożyczkami a kredytami bankowymi sprowadza się do regulacji prawnych. Pożyczki przez internet oferowane przez firmy pożyczkowe są udzielane na podstawie Kodeksu cywilnego. Udzielanie chwilówek i pożyczek pozabankowych regulują również ustawa o kredycie konsumenckim i ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustawach (tzw. ustawa antylichwiarska).
Banki działają na podstawie ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którą udzielanie kredytów jest działalnością zastrzeżoną wyłącznie dla nich i SKOK-ów. W ofertach banków znajdują się różne kredyty, m.in.: kredyty gotówkowe, hipoteczne i konsolidacyjne.


Tutaj znajdziesz wykaz pożyczek przez internet


/"Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości."/
_________ - Art. 720 § 1 Kodeks cywilny

/"Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu."/
_________ - Art. 69 § 1 Prawo bankowe


Tutaj znajdziesz wykaz pożyczek pozabankowychKto udziela pożyczek, a kto kredytów?

Pożyczka przez Internet to produkt charakterystyczny dla firm pożyczkowych. Współcześnie działający na polskim rynku pożyczkodawcy proponują zarówno pożyczki online w 15 minut (często określane mianem "chwilówek"), jak i pożyczki na raty. Dla tych drugich charakterystyczne jest to, że klient oddaje pieniądze nie jednorazowo, ale w miesięcznych ratach. Udzielaniem pożyczek może jednak zajmować się każdy, kto posiada kapitał - może to być zarówno firma działająca w formie spółki, jak i osoba fizyczna.
O ile pożyczki online na raty może oferować każdy, to w przypadku kredytów sprawa wygląda inaczej. Do ich udzielania upoważnione są wyłącznie banki. Dodatkowo udzielanie kredytów odbywa się na ściśle określonych warunkach, które sprecyzowane zostały w ustawie Prawo bankowe.

Forma zawarcia umowy pożyczki i kredytu

Pożyczki online w 15 minut oferowane przez firmy pożyczkowe są udzielane przez internet. Co do zasady, pożyczkodawca nie musi spisywać z klientem umowy, o ile jednak przedmiotem pożyczki jest kwota do 500 zł. W pozostałych przypadkach konieczne jest sporządzenie umowy. W jej treści należy wskazać zarówno koszty, jak i termin spłaty.
Umowa o kredyt musi być zawarta w formie pisemnej. W ustawie Prawo bankowe (art. 69 par. 2) znalazły się szczegółowe informacje na temat tego, jakie elementy powinny znaleźć się w umowie kredytu. W szczególności musi ona określać: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który środki zostaną przeznaczone, a także wysokość kosztów i termin spłaty środków.

Pożyczka przez internet a kredyt - koszty

Różnica między pożyczkami a kredytami jest widoczna również w kwestii kosztów, jakie poniesie klient korzystający z tych produktów. Szybkie pożyczki online mogą być udzielane nieodpłatnie. Z tej możliwości bardzo chętnie korzystają firmy pożyczkowe. Pożyczka przez internet za 0 zł to forma promocji skierowana do nowych klientów. Jeszcze inne firmy pożyczkowe, jak choćby firma Wonga, wprowadzają symboliczną opłatę - klienci zaciągający pożyczki przez internet w wysokości 1500 zł na 60 dni muszą liczyć się z opłatą w wysokości 10 zł (RRSO 4,12 proc.).
Niektóre firmy pożyczkowe mają w ofercie pożyczki na raty, czyli pożyczki których spłata - jak sama nazwa wskazuje - odbywa się w miesięcznych ratach. Wspomniana wyżej firma Wonga proponuje klientom 20 000 zł na okres maksymalnie 60 miesięcy.
Zaciągnięcie kredytu zawsze wiąże się dla klienta z dodatkowymi kosztami. Doskonale widać to na przykładzie. Pożyczając 20 000 zł na okres 36 miesięcy, klient będzie płacił 664,74 zł miesięcznie. Całkowity koszt kredytu wyniesie 23 930,64 zł. Składają się na niego oprocentowanie w wysokości 4,4 proc. i prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 2 380,00 zł.


Tutaj znajdziesz wykaz szybkich kredytów online


porównanie opłat

Cel, na jaki udzielono pożyczki przez internet lub kredytu

Osoba, której zostanie przyznana pożyczka pozabankowa, może wydać otrzymane środki na dowolny cel - spłatę innych zobowiązań, sfinansowanie remontu mieszkania lub samochodu czy zagraniczne wakacje z rodziną. Pożyczkodawcy nigdy nie pytają potencjalnych klientów, w jaki sposób mają oni zamiar wydać otrzymane środki. Jak jest w przypadku kredytu?
Jednym z punktów, który obowiązkowo musi znaleźć się w umowie kredytowej, jest cel, na który kredyt został udzielony. Inaczej mówiąc, klient nie ma dowolności w rozporządzaniu otrzymanymi pieniędzmi - musi je wydać zgodnie ze złożoną deklaracją. Dzięki sprecyzowaniu celu w umowie, bank ma też prawo skontrolować, czy pożyczkobiorca przeznaczył pieniądze na zakup nieruchomości lub samochodu czy remont.

Pożyczka przez internet lub szybki kredyt online a zdolność i historia kredytowa klienta

Zarówno instytucje udzielające pożyczek, jak i banki chcą się upewnić, że klient zwróci pożyczoną kwotę. Z tego względu badają one zdolność kredytową i weryfikują historię kredytową każdej osoby wnioskującej o dodatkowe środki. Różnica polega jednak na tym, że robią to w różnym zakresie.
Pożyczka przez internet to produkt, o który skutecznie może ubiegać się nawet osoba mająca nieregularne dochody. Również negatywna historia w biurach informacji gospodarczych, np. BIK, nie jest przeszkodą - pożyczkodawcy proponują pożyczki online w 15 minut bez BIK czy KRD. Jak sytuacja wygląda w przypadku kredytów?
Banki są zobowiązane dokładnie sprawdzić zarówno zdolność kredytową, jak i historię kredytową potencjalnego klienta. Wymagają przy tym dostarczenia zaświadczeń o zarobkach lub wyciągów z banku, sprawdzają też dane wnioskującego o kredyt w BIK. Scoring BIK (ocena punktowa) często decyduje o tym, czy analitycy wydadzą pozytywną, czy też negatywną decyzję kredytową.


Tutaj znajdziesz wykaz pożyczek przez internet na konto


postawowe różnice między pożyczką pozabankową a kredytem

Jakie prawa przysługują klientom korzystającym z kredytów i pożyczek?

Chociaż pożyczki online w 15 minut, pożyczki na raty przez internet i kredyty różnią się pod wieloma względami, to mają też cechy wspólne. Przykładem może być możliwość odstąpienia przez klienta od zawartej umowy. Odstąpienie jest możliwe w ciągu 14 dni, licząc od chwili zawarcia umowy o pożyczkę lub kredyt bankowy.
Banki i firmy pożyczkowe mają obowiązek ułatwić klientowi złożenie takiego oświadczenia, dołączając do umowy wzór odstąpienia. Pożyczkobiorca, który zdecydował się odstąpić od pożyczki przez internet, nie musi podawać powodu. Jednocześnie musi zwrócić otrzymane pieniądze oraz uregulować odsetki za okres, przez który mógł rozporządzać środkami.

Artykuły o pożyczkach online:

 1. Gdzie szybko dostanę 100 zł?
 2. Czym jest zdolność kredytowa?
 3. Pożyczki na święta - Gdzie po chwilówkę na święta?
 4. Czy można szybko pożyczyć 500 zł?
 5. Gdzie można dostać pożyczkę bez zaświadczeń?
 6. Czym jest pożyczka przez internet na konto?
 7. Czym są szybkie pożyczki online?
 8. Pożyczki przez internet dla wszystkich
 9. Pożyczki pozabankowe nie dla spłaty zadłużenia
 10. Pożyczka pozabankowa, czy kredyt bankowy - różnice
 11. Rodzaje umów pożyczek pozabankowych
 12. Jak działa pożyczka bez zaświadczeń?
 13. Jak działają pożyczki przez Internet?

POŻYCZKI NA NASZEJ STRONIE

Ważne LinkiAutor: RomanS